The Art of living...

Jela Komerc d.o.o. je osnovano kao privatno preduzeće 12.09.1991.godine koje je naslijedilo porodičnu tradiciju samostalne zanatske radnje za primaranu i finalnu preradu drveta pod nazivom samostalna stolarska radnja "JELA" osnovane marta 1985. čiji je osnivač moj otac Nazif Dedeić. Osnivački kapital preduzeća JELA KOMERC d.o.o. je u potpunosti privatni kapital. Preduzeće u svom sastavu ima proizvodne kapacitete na dvije lokacije i to:

Sertifikat

I. Proizvodne pogone u naselju Koljeno u Rožajama koji obuhvataju:
– pogon za primarnu preradu drveta-pilana površine 1100 m2
– pogon za finalnu preradu drveta površine 1200 m2
– sušara za sušenje drveta kapaciteta 150 m3

Proizvodni pogoni su opremljeni savremenom tehnološkom opremom, odnosno mašinskim parkom zavidnih tehničko tehnoloških karakteristika domaće i strane proizvodnje. Preduzeće raspolaže sa kvalitetnim stručnim kadrom kvalifikovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom kao i visokostručnim saradnicima koji rade na usavršavanju, inoviranju proizvoda iz proizvodne lepeze proizvodnih programa preduzeća JELA KOMERC d.o.o. Rožaje.
Proizvodni program preduzeća se bazira na proizvodnju brvnara za različite namene:

– brvnare kao objekti stalnog stanovanja, vikend objekti, objekti ugostiteljsko turističike namene (restorani, plažni barovi, terase, moteli, bungalovi itd), letnjikovci, objekti posebne namjene na graničnim prelazima, objekti za poljoprivredne farme kao i plažni mobilijar.

Proizvodni pogon Jele Komerc

Sertifikat 2 

 

 

 

 

 

 

 

8 RAZLOGA ZA DRVO

  1. Drvo je šest puta bolji izolator nego cigla, a 15 puta bolji izolator nego beton.
  2. Kuća izgrađena od cigle i betona pri završetku izgradnje sadrži vlagu pa je potrebno 10 do 24 mjeseca da se osuši kako bi bila zdrava za stanovanje.
  3. U Rusiji još i danas postoje crkve od drveta izgradjene u 16. stoljeću.
  4. Dedeić MuamerU Skandinaviji I sjevernoj Americi više od 90 posto kuća je od drveta.
  5. Gustoća drveta je od 400 do 800 kg/m3, a betona 2.500 kg/m3. Dakle, drvo je čak pet puta lakše od betona.
  6. Drvo u sebi uvijek sadrži određenu količinu vlage te je teže zapaljiv nego ostali suhi materijali.
  7. Drvo debljine tri centimetra ima toplotnu izolaciju kao 45 centimetara betona ili 18 centimetara cigle.
  8. U slučaju požara drvo prenosi deset puta slabije toplinu isijavanja nego beton a čak 250 puta nego čelik.

S POŠTOVANJEM
MONTENEGRO BRVNARE
Dedeić Muamer