TEHNIČKI DETALJI DRVETA

Drvo je po svojoj strukturi difuzno, što znači da propušta vazduh u oba smera. Na taj način osigurava se neprekidna izmena unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha, te nema potrebe za otvaranjem vrata i prozora, pa nema ni gubitka toplote.

DETALJI O ELEMENTIMA

Krovna konstrukcija-Crep, Letva, Kontraletva, Folija, Colarija, Rog, Termoizolacija, Lamperija.

Vanjski zid-Štafna, Brvna, Folija, Letva, Termoizolacija, Folija, Lemperija.

Pregradni zid-Letva, Lamperija, Termoizolacija, Lemperija.

Međuspratna konstrukcija-Brodski pod, Letva, Termoizolacija, Lemperija, Greda.

Prirodni materijali

Drveni zidovi brvnare zadržavat će vlažnost vazduha u prostorijama u zadovoljavajućim količinama, po principu prirodne samoregulacije. Drvo upija vlagu kada je ima previše u vazduhu, a otpušta je kada je vazduh suv. Zahvaljujući ovom svojstvu, vazduh u brvnarama nikada nije suviše suv niti vlažan.

Kuće-Brvnare su visoko energetski efikasne i pružaju prijatan ambijent i uštedu energije. Za razliku od tzv. Čvrste gradnje, drvene kuće se grade znatno brže, imaju garantovana konačna svojstva i manje ukupne troškove. Montaža drvene kuće spada u vrstu tzv. suve gradnje, pa su brvnare useljive odmah nakon montaže.