Jela Komerc

Jela Komerc d.o.o. je osnovano kao privatno preduzeće 12.09.1991.godine koje je naslijedilo porodičnu tradiciju samostalne zanatske radnje za primaranu i finalnu preradu drveta pod nazivom samostalna stolarska radnja "JELA" osnovane marta 1985. čiji je osnivač moj otac Nazif Dedeić. Osnivački kapital preduzeća JELA KOMERC d.o.o. je u potpunosti privatni kapital. Preduzeće u svom sastavu ima proizvodne kapacitete na dvije lokacije.

Proizvodni program

Proizvodne pogone u naselju Koljeno u Rožajama koji obuhvataju: – pogon za primarnu preradu drveta-pilana površine 1100 m2 – pogon za finalnu preradu drveta površine 1200 m2 – sušara za sušenje drveta kapaciteta 150 m3 Proizvodni pogoni su opremljeni savremenom tehnološkom opremom, odnosno mašinskim parkom zavidnih tehničko tehnoloških karakteristika domaće i strane proizvodnje. Preduzeće raspolaže sa kvalitetnim stručnim kadrom kvalifikovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom kao i visokostručnim saradnicima koji rade na usavršavanju, inoviranju proizvoda iz proizvodne lepeze proizvodnih programa preduzeća JELA KOMERC d.o.o. Rožaje. Proizvodni program preduzeća se bazira na proizvodnju brvnara za različite namene

Zašto izabrati drvo?

Drvo je šest puta bolji izolator nego cigla, a 15 puta bolji izolator nego beton. Kuća izgrađena od cigle i betona pri završetku izgradnje sadrži vlagu pa je potrebno 10 do 24 mjeseca da se osuši kako bi bila zdrava za stanovanje. U Rusiji još i danas postoje crkve od drveta izgradjene u 16. stoljeću. Dedeić MuamerU Skandinaviji I sjevernoj Americi više od 90 posto kuća je od drveta. Gustoća drveta je od 400 do 800 kg/m3, a betona 2.500 kg/m3. Dakle, drvo je čak pet puta lakše od betona. Drvo u sebi uvijek sadrži određenu količinu vlage te je teže zapaljiv nego ostali suhi materijali. Drvo debljine tri centimetra ima toplotnu izolaciju kao 45 centimetara betona ili 18 centimetara cigle. U slučaju požara drvo prenosi deset puta slabije toplinu isijavanja nego beton a čak 250 puta nego čelik.

Opšti uslovi i namjena

U vremenu savremenog načina života u stanovima u visokim zgradama izgrađenim od čelika i betona čovjek je postao otuđen u stambenim prostorima izgrađenim od hladnih i nehumanih materijala. O. D. Jela komerc daje alternativni proizvod stanovanja i ne samo stanovanja, urađen sto odsto od prirodnog materijala prvoklasnog čamovog drveta kao iskonski, zdrav i ekološko čist građevinski materijal koji prati život, razvoj čovjeka od iskona do današnjih dana. To su MONTENEGRO BRVNARE koje se mogu koristiti kao objekti stalnog stanovanja, kao vikend objekti, kao objekti turističko ugostiteljske namjene (restorani, moteli), planinarski domovi, objekti za različite javne upotrebe namjene itd. MONTENEGRO BRVNARE se rade u različitim horizontalnim gabaritima i uglavnom sa prizemljem i potkrovljem ili pak punom spratnom visinom. Rade se po sistemu montažnih objekata od specifično obrađenih elemenata brvana u formi poluoblice ili ravne površine na unaprijed pripremljenu podlogu, soklu.

 

Sirovinski resursi

Kao osnovna sirovina odnosno materijal za proizvodnju brvnara koristi se rezana građa jela/smrča iz kvalitetnog šumskog basena četinarskog drveta gornjeg toka rijeke Ibar odnosno Ibarsko šumskog područja. Ovo područje sa površinom od 25.164 ha, od čega je čista površina pod visoko kvalitetnim ekonomskim, uglavnom četinarskim šumama površina od 11.633 ha, predstavljaju izuzetno biološko stanište za rast tehnički visoko kvalitetnog četinarskog drveta jela/smrča.

 

Sušenje pilanskih sortimenata

Nakon pilanske obrade pilanskDetalji sortimenti se prirodno i vještački suše. Grede koje se koriste kao noseći elementi međuspratnih konstrukcija, gredice koje se koriste za izradu krovnih konstrukcija i prizme koje se koriste za izradu oboda brvnara prirodno se suše u zato odgovarajuće uređenim nadstrešnicama gdje se vitlaju i prirodno suše na vlažnost 18% +2%. Ostali pilanski sortimenti daska 24 i 48 mm, od koje se proizvode zidne i unutrašnje krovne obloge te patosi (brodski pod debljine 22 mm, koji se koristi za podove prizemlja) i klasični pod debljine 40 mm, koji se koristi za međuspratne podove posle prirodnog prosušivanja vještački se dosušuju na vlažnost od 12% +2%.

 

Finalna obrada

Nakon provedenog postupka prirodnog i vještačkog sušenja pilanskih sortimenata vrši se njihova finalna obrada u pogonu za finalnu obradu O.D. Jela Komerc Rožaje. Na savremenim mašinama odnosno tehnološkoj opremi posle pripreme elemenata u odjeljenju za krojenje vrši se četvorostrano redisanje odnosno blanjanje na specijalnoj četvorostranoj redisaljki -blanalici švedske proizvodnje. Tom prilikom se dobija gotov element brvnare u jednom tehnološkom prelazu poprečnog profila 16 x 7,7 cm i to u dva moguća profila. a) Prvi profil je atraktivna polu oblica koja sa vanjske strane ima izraženu oblinu a sa unutrašnje strane je ravna površina. Na bočnim stranicama poluoblice na jednoj strani izvedeno je pero a na drugoj utor. b) Drugi profil je pravougaonog oblika sa ravnom unutrašnjom i vanjskom površinom i sa po dva utora na jednoj odnosno dva pera na drugoj bočnoj stranici. Grede kao noseći elementi međuspratne konstrukcije se takođe četvorostrano obrađuju i to sa vidljive strane određenim vidljivim profilom. Gredice koje se koriste kao noseći elementi krovne konstrukcije se takođe četvorostrano obrađuju sa izvedbom podužnog profila na vidljivoj strani. Patos debljine 40 mm, koji se koristi kao pod i plafon na međuspratnim konstrukcijama radi se od čamove daske ČPČ, prve i druge klase sa jednim perom i utorom i sa olkerom na donjoj strani (plafonskoj strani) čime se ostvaruje vidljiv spoj između patosnica što daje estetsku komponentu cijeloj površini patosa. Brodski pod se radi od daske colarice na debljini od 22 mm, i postavlja se na prizemnim podnim površinama. Svi ostali elementi (štafne, letve, podnjače, utege itd.), se takođe četvorostrano rendišu sa vidljivih strana podužno profilišu u odgovarajućem profilu.

 

Površinska obrada

MONTENEGRO BRVNARE se isporučuju sa i bez površinske obrade zavisno od želje kupca. Kupcima preporučujemo površinsku zaštitu drveta po sistemu trostruke zaštite transparentnim premazima i to: a) prvi premaz je impregnacijsko sredstvo kojim se omogućuje dubinska zaštita drveta, na način što impregnacijsko sredstvo penetrira-prodire do 2 cm u dubinu drveta u anatomske strukture čamovog drveta (traheje i traheide) čime se vrši njihova impregnacija ili popularno rečeno štavljenje te se time sprečava prodiranje vlage u drvo iz okoline. b) drugi premaz je lazura odnosno transparentni premaz kojim se ističe tekstura drveta. Proizvode se u različitim tonovima od bezbojnog (oznake 1), bora (oznake 2), do tamne, boje palisander drveta (oznake 98). c) treći premaz je lak lazura kojim se postiže završna zaštita drveta uz dobijanje lakirane površine. Ovakvom trostepenom zaštitom omogućava se sigurna zaštita drveta od atmosferskih uticaja sunca, kiše, vlage, te zaštita od insekata, gljiva i gljivica.

 

Konstrukcija brvnare

Montenegro brvnare se rade kao slobodno stojeći statički stabilan objekat po sistemu montažnih objekata na unaprijed pripremljenu soklu. Elementi brvnara se unizuju sa ugaonim uklještenjem odnosno ukrštaju u formi ćerta. Elementi brvana se unizuju do odgovarajuće spratne visine (260 cm - visina stanovanja ili na visinu po želji kupca) nakon čega se postavlja međuspratna konstrukcija u formi nosivih greda. Grede se urezuju kao i brvna na mjestima veze u stranice brvana. Nakon toga se unizuju elementi brvana na spratu ili potkrovlju zavisno od namjene objekta i želje kupca. Na dobijenu visinu potkrovlja ili sprata postavlja se krovna konstrukcija u formi rogova. Preko rogova se ukiva stropna obloga-lamperija na koju se postavlja hidro izolacija u formi PVC folije, a preko nje u pravcu rogova letve 30 x 50 mm. Između letava se postavlja termoizo1acija (tervol ili presovani stiropor) te nakon svega se pokiva daska colarica. Preko daske colarice se postavlja krovni pokrivač bitumenska tegola, a u slučaju korišćenja limenih lisnatih krovnih pokrivača pokivaju se letve u horizontalnom pravcu na koje se prikiva limeni krovni pokrivač.

 

Građevinska stolarija

Građevinska stolarija je isključivo Montaza stolarije drvena urađena od prvoklasnog čamovog drveta. I. Prozori se rade u dva sistema : a) sistem krilo na krilo (K/K) sa dvostrukim zastakljivanjem ravnim staklom 3 i 4 mm. b) sistem jednostrukog krila sa zastakljivanjem termoizolatorskim sendvič staklom 4+9+4 mm . Prozori u oba sistema rade se u standardnim visinama 100, 120, 140, 200 i 220 cm i u različitim širinama 60, 70, 80, 90, 100 i 120 cm te u dimenzijama po želji kupca. Prozori su opremljeni okovom koji omogućuje otvaranje oko vertikalne i horizontalne osovine, premazani su lazurnim transparentnim premazom u tonu brvnare. Prozori su zaptiveni i na vanjskoj strani krila imaju drvene aplikacije što daje ukupan estetski ugođaj. II. Vrata se takođe rade od prvoklasnog čamovog drveta u različitim dimenzijama, najčešće su to standardne dimenzije širina 70, 80, 90 i 100 cm i visine 200 cm. Vrata su masivna urađena po sistemu drvenih uklada puna ili sa staklenim površinama zavisno od želje kupca. Sva vrata su transparentno premazana i lakirana.